Router

Router je zařízení referenčního modelu OSI, což znamená, že může připojit více počítačových sítí prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení. Síťový směrovač může přijímat, analyzovat, provádět funkce pro řízení provozu a předávat datový paket z jedné sítě do cílového uzlu. Směrovač je zařízení, které předává pakety mezi sítěmi zpracováním směrovací informace obsažené v paketu.

 

Směrovače používají logické a fyzické adresování pro připojení dvou nebo více logicky oddělených sítí . Toto spojení realizují organizováním velké sítě do segmentů logické sítě nebo podsítí. Každá z těchto dílčích sítí má logickou adresu. To umožňuje, aby sítě byly oddělené, ale stále se navzájem prostupovaly a v případě potřeby si vyměňovaly data. Data jsou seskupena do paketů nebo bloků dat. Každý paket má kromě fyzické adresy zařízení logickou síťovou adresu.

Síťový směrovač obsahuje software, který pomáhá určit nejlepší cestu z dostupných cest pro konkrétní přenos. Skládají se z kombinace hardwaru a softwaru. Dvě hlavní části softwaru v routeru jsou operační systém a směrovací protokol .

Routery jsou často používány pro propojení identických sítí i pro propojení sítí s různými typy hardwaru. Ve srovnání s jednou obří sítí LAN má řada menších sítí LAN připojených přes směrovače některé velmi žádoucí výhody.

 

Rozdíl mezi modemem a směrovačem

Hlavní rozdíl mezi modemem a směrovačem je ten, že Modem je zařízení Inter-network, zatímco Router je zařízení Networking . Modem pracuje na vrstvě Data link (Layer 2) referenčního modelu OSI, na druhé straně router pracuje na vrstvě Network Layer (Layer 3). Do modemu lze připojit pouze jedno zařízení, zatímco Router může připojit více zařízení. Modem lze použít pro připojení domácích počítačů k Internetu. Počítač může sdílet informace mezi počítačovými sítěmi.

 

Výhody směrovače

Zabezpečení : LAN pracují v režimu vysílání. Načítané nebo přenášené informace přecházejí do sítě a procházejí celým kabelovým systémem. Pouze stanice specificky adresovaná skutečně čte data, ale data jsou fyzicky prezentována každé stanici.

Reliabilit: Pokud dojde k výpadku jedné sítě, protože server přestal fungovat, nebo kvůli chybě v kabelu, ostatní sítě a útvary obsluhované směrovači nejsou ovlivněny. 

Zvýšení výkonu v rámci jednotlivé sítě. Předpokládejme, že síť má 12 pracovních stanic, z nichž každá je přibližně stejnou dobu v provozu. V prostředí jedné sítě je veškerý provoz těchto 12 pracovních stanic na stejném kabelu. Pokud je však síť rozdělena na 2 sítě po 6 pracovních stanicích, je zatížení provozu sníženo na polovinu

Rozsah sítě : V některých sítích nesmí délka kabelu překročit 1000 metrů. Směrovač účinně ruší toto omezení provedením funkce opakovače a rekonstitucí signálu.

Typy směrovačů 

Na současném trhu je přítomno mnoho druhů směrovačů, které závisí na potřebě všech podniků. Široce jsou směrovače rozděleny do tří kategorií, které závisí na potřebách společnosti.

Směrovače pro připojení k Internetu

Tyto směrovače se používají v protokolu Border Gateway Protocol pro výměnu informací. Tyto typy směrovačů jsou dále rozděleny do čtyř kategorií.

Okrajový směrovač
Směrovač okrajů účastníků (SER)
Přesměrovač mezi poskytovateli
Jádro směrovače

Jak funguje směrovač 

Router obsahuje rozhraní CPU, digitální paměť a vstup / výstup (I / O), které se používají k přenosu datových paketů po sítích vizualizací cesty sítí. Routery zobrazující cestu sítí do mnoha sítí, jako jsou elektronické sítě, dopravní sítě a telefonní sítě.

Výhody směrovače
Směrovač směruje data organizovaným způsobem. Router vytváří spolehlivé spojení mezi hostiteli. Router se používá pro alternativní zapouzdření hlavního přenosu dat.