Základní řešení problémů se softwarem

Pokud se pokoušíte instalovat nebo spouštět software v počítači a vyskytly se chyby nebo jiné problémy, podívejte se na níže uvedené kroky pro řešení problémů.

 

Nelze nainstalovat softwarový program

Pokud disk CD, nebo stažený software načte bez chyb, ověřte, zda počítač splňuje minimální požadavky programu. Pokud počítač nemá dostatek místa na disku nebo nesplňuje požadavky, program se nenainstaluje.

Zkontrolujte, zda je program, který instalujete, kompatibilní s verzí operačního systému v počítači. Například mnoho starších programů, jako je například antivirová ochrana, může pracovat pouze se specifickou verzí systému Microsoft Windows.

Pokud se zastavíte u klíče CD nebo ověřování kódu Product Key, ověřte, zda zadáváte správné číslo. Pokud jste ztratili své číslo, líč nebo nefunguje, musíte kontaktovat vývojáře programu.

Chyba během instalace

Ověřte, zda počítač splňuje požadavky programu nebo nástroje. Pokud například během instalace dojde k nedostatku místa na disku, dojde během instalace k chybě.
Zkuste nainstalovat program z nouzového režimu.

control-data-device-270700
[the_ad_placement id="prisl-notebook-nick-1"]


Program nebo nástroj se při pokusu o načtení nenačte nebo hlásí chybu

Ověřte, zda dokumentace k programu nebo nástroji neuvádí tuto chybu.Mnohokrát, chyba a vysvětlení, jak vyřešit chybu jsou již dokumentovány.

Ověřte, že od vývojáře programu nebo nástroje nejsou k dispozici žádné opravy ani aktualizace. V některých případech může softwarový program vyžadovat aktualizaci dříve, než může být úspěšně spuštěn v počítači.

Ujistěte se, že všechny ostatní programy jsou zavřeny při spuštění programu nebo nástroje. Je-li program úspěšně spuštěn po zavření všech ostatních programů, je možné, že program může mít konflikt s jinými programy.

Po instalaci programu se ujistěte, že je počítač restartován alespoň jednou. Některé programy vyžadují restart počítače po instalaci, aby fungovaly správně.

Ověřte, zda má počítač správné datum. V některých případech může program spoléhat na datum a pokud je datum nesprávně nastaveno, může způsobit problémy.

Pokud podle výše uvedených doporučení nevyřešíte problémy, přeinstalujte program.

V některých případech může být problém se softwarem spojen s vaším operačním systémem.